بیخیال فردا

اخرین حرفم تو مجازی

روزای سَختَم که تَموم بشه

 

مَحَل سَگــــــــــــــــــــ به خیلیا نمی ذارَم!!!

 

چون هَمه رو شناختَم

 

«اخــــــــــــــــــرین حـــــــــــــــرف مــــــــــــن»

*****************************************************

 

«The End»

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت 16:15  توسط Mohammad  |